Regelverk / Forskrift ekstralys på bil

Om du er i tvil om våre løsninger passer til akkurat din bil, eller grubler over om montering og spesifikasjoner er i henhold til loven, gir vi deg her forskriften knyttet til dette området. Vi tar sikkerhet på veien svært alvorlig, så vi setter pris på om alle våre kunder setter seg inn i dette før bestilling og montering.


Bygg og Hobby AS - Din personlige leverandør av LED belysning!

Regelverk / Forskrift ekstralys på bil

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Kap. 28. Lys, lyssignal, refleks

§ 28-4. Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)

FJERNLYS

1.Bil skal ha enten to eller fire lykter som gir hvitt eller gult fjernlys.

1.1 Lyktene skal tilfredstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med nærlys):

a) Være E-merket med symbolene R (ECE-reg.nr. 1), SR (ECE-reg.nr. 5), HR (ECE-reg.nr. 8) eller HC/R eller HC (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/.

b)Være e-merket med symbolet R i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF.

c)Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.

1.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 100 m fremover.

1.3 Lyktene skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dette krav gjelder dog ikke ved bruk av lyshorn.

1.4Fjernlyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når fjernlyset er tent.

1.5Lykter for fjernlys skal være plassert foran på bilen og slik montert at lyset ikke er til sjenanse for sjåføren verken direkte eller indirekte gjennom innvendige - utvendige speil og/eller bilens øvrige reflekterende flater.

1.6Lyktene kan tennes enten samtidig eller parvis. Ved skifte fra nærlys til fjernlys skal minst to lykter for fjernlys tennes. Ved skifte fra fjern til nærlys skal alle lykter for fjernlys slukkes samtidig.

ARBEIDSLYS

8.Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.

8.1Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.

8.2Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

8.3Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

Komplett kabelsett med 3 veis bryter for 2 ekstralys

E-MERKET KJØRELYS

Link til lovdata trykk her.