Regelverk / Forskrift ekstralys på bil

Om du er i tvil om våre løsninger passer til akkurat din bil, eller grubler over om montering og spesifikasjoner er i henhold til loven, gir vi deg her forskriften knyttet til dette området. Vi tar sikkerhet på veien svært alvorlig, så vi setter pris på om alle våre kunder setter seg inn i dette før bestilling og montering.


Bygg og Hobby AS - Din personlige leverandør av LED belysning!

Regelverk / Forskrift ekstralys på bil

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Kap. 28. Lys, lyssignal, refleks

§ 28-4. Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)

FJERNLYS

Nye regler for ekstralys

Med nye regler for ekstralys åpnes det for et fritt antall fjernlys lykter på bilen fra 01.10.18. Fra samme tidspunkt er det ikke lenger satt noen maksimal lysstyrke (referansetall) eller krav om montering i par for ekstra fjernlys. Reglene gjelder for alle biler, både lette og tunge. Med bakgrunn i at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, blir overgangen fra fjernlys til nærlys ikke så krevende for førerens syn. Derfor åpner vi nå for å tillate mer fjernlys som vil kunne bidra til å gjøre både myke trafikanter og dyr mer synlige på mørke veistrekninger, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale (Regjeringen). Med endringene får vi i Norge i praksis samme regler for ekstralys som i Sverige.

ARBEIDSLYS

8.Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.

8.1Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.

8.2Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

8.3Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

Komplett kabelsett med 3 veis bryter for 2 ekstralys

E-MERKET KJØRELYS

Link til lovdata trykk her.